Op 1 januari 2008 werd Fyness opgericht door drie fysiotherapiepraktijken.
De oprichting van Fyness volgde op een al sinds enkele jaren bestaand intercollegiaal overleg tussen deze praktijken.

De reden om met elkaar een samenwerkingsverband op te richten was gelegen in de onderlinge wens om het overleg en de uitkomsten daarvan te formaliseren en de samenwerking verder te intensiveren. Dit met onder andere als doel zowel de kwaliteit, de doelmatigheid, de bereikbaarheid en de uniformiteit te behouden c.q. te verbeteren. 

Wij houden ons onder andere bezig met contact leggen met "andere" werkers in de zorg (zoals artsen en zorginstellingen), de zorgverzekeraars en het ontwikkelen van gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Hierbij kunt u denken aan het ontwikkelen van uniforme behandelstrategieën.

Als Fyness willen wij ook een aanspreekpunt zijn voor de diverse vertegenwoordigers van instanties in de gezondheidszorg met name daarbij waar het gaat om onderlinge overlegsituaties, kwaliteitsbeleid, aspecten rondom de patiëntenzorg.